LIMAČI SUDJELOVALI NA TURNIRU U ŠTRIGOVI, POČETNICI U VARAŽDINU