NOGOMETNA ŠKOLA OPĆINE MALA SUBOTICA UPISUJE NOVE POLAZNIKE