POZIVNICA ZA LJETNI TURNIR MLAĐIH UZRASTA „SPARTAK 2016“